CORNICI DAL SUDAFRICA IN antichi LEGNi RECUPERATI

LUNA DESIGNS - KRUGER / CLASSIC QUADRATE


DIMENSIONI ESTERNE 23x23. DIMENSIONI INTERNE (VETRO) 10x10. 

23x23CV

35,00 €

23x23DC

35,00 €

23x23DH

35,00 €

23x23DN

35,00 €

23x23DP

35,00 €

23x23DQ

35,00 €

23x23DR

35,00 €

23x23DT

35,00 €

23x23DV

35,00 €

23x23EA

35,00 €

23x23EG

35,00 €

23x23EH

35,00 €

23x23EI

35,00 €

23x23EJ

35,00 €

23x23EK

35,00 €

23x23EL

35,00 €

23x23EM

35,00 €

23x23EN

35,00 €

23x23EO

35,00 €

23x23EP

35,00 €


DIMENSIONI ESTERNE 28x28. DIMENSIONI INTERNE (VETRO) 15x15.

28x28BG

45,00 €

28x28BM

45,00 €

28x28BN

45,00 €

28x28BO

45,00 €

28x28CB

45,00 €

28x28CH

45,00 €

28x28CI

45,00 €

28x28CJ

45,00 €

28x28CL

45,00 €

28x28CM

45,00 €

28x28CT

45,00 €

28x28CV

45,00 €

28x28CW

45,00 €

28x28CX

45,00 €

28x28DD

45,00 €

28x28DE

45,00 €

28x28DF

45,00 €

28x28DG

45,00 €

28x28DI

45,00 €

28x28DJ

45,00 €

28x28DK

45,00 €


DIMENSIONI ESTERNE 34x34. DIMENSIONI INTERNE (VETRO) 21x21. 

34x34BG

58,00 €

34x34BQ

58,00 €

34x34BV

58,00 €

34x34BY

58,00 €

34x34CA

58,00 €

34x34CG

58,00 €

34x34CI

58,00 €

34x34CJ

58,00 €

34x34CK

58,00 €

34x34CL

58,00 €

34x34CM

58,00 €


DIMENSIONI ESTERNE 43X43. DIMENSIONI INTERNE (VETRO) 30X30.

43x43AA

89,00 €

43x43AB

89,00 €


DIMENSIONI ESTERNE 55x55. DIMENSIONI INTERNE (VETRO) 42x42. 

55x55AA

149,00 €

55x55AB

149,00 €